Szanujemy prawo do prywatności Użytkowników naszych usług i gwarantujemy prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego, a także sposoby i cele gromadzenia plików cookies.

1. Definicje:

Serwis – strona internetowa pod adresem: www.atopigo.pl;
Użytkownik – osoba odwiedzająca serwis internetowy www.atopigo.pl ;
Właściciel serwisu internetowego www.atopigo.pl – Chema-Elektromet Spółdzielnia Pracy z siedzibą w Rzeszowie (35-105) przy ul. Przemysłowej 5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000092150, NIP: 813-02-67-639, REGON: 000141717; zwany też dalej „Chema” lub „Administratorem”.

2. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych, w tym również danych osobowych, uzyskanych poprzez stronę Serwisu przez Chema-Elektromet Spółdzielnia Pracy, który jest Administratorem Danych Osobowych.

3. Dane osobowe są przetwarzane przez Chema zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. „RODO”).

4. Chema za pomocą strony Serwisu może gromadzić niektóre spośród następujących danych dotyczących Użytkownika:

a. informacje dotyczące korzystania przez Użytkownika ze strony Serwisu, o tym kiedy, z jakiego adresu IP i w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony Serwisu;
b. informacje techniczne o urządzeniach, z których korzysta Użytkownik, żeby uzyskać dostęp do Serwisu oraz inne informacje techniczne;
c. rejestracji sesji Użytkownika w Serwisie, w tym dane kliknięć w określone elementy, ruch wskaźnika myszy i dane dotyczące scrollowania strony;
d. wszelkie inne dane, które Użytkownik przekazuje za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej.

5. Cele przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz podstawa prawna:

a. Marketing bezpośredni produktów i usług Chemy, w tym między innymi przedstawianie ofert drogą elektroniczną – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit f) RODO – niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora.
b. Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Chemie wynikającego z przepisów prawa podatkowego i rachunkowości – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit c) RODO;
c. Obsługi zgłoszeń, które Użytkownik do nas kieruje (np. przez formularz kontaktowy), odpowiedzi na zapytania i rozpatrywania wniosków – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit f) RODO – niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora.
d. Ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z wykonywaniem umów – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit f) RODO – niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora.
e. Dowodowych związanych z wykonywaniem umów – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit f) RODO – niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla udzielenia odpowiedzi na pytanie/zgłoszenie dotyczące produktów, współpracy, działalności Chema lub obsługi zgłoszeń reklamacyjnych. W relacjach umownych podanie danych osobowych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy. Dane osobowe mogą być przetwarzane i przechowywane pod warunkiem, że Chema ma prawnie uzasadniony interes, a interes ten jest nadrzędny w stosunku do interesów i podstawowych praw Użytkownika. Jeśli uzasadniony prawnie interes Chema dotyczący przetwarzania i przechowywania danych Użytkownika nie jest nadrzędny w stosunku do jego interesów i praw podstawowych, dane nadal mogą być przetwarzane i przechowywane, jeśli jest to wymagane przez prawo. W takich przypadkach dane mogą być przechowywane tylko w celu spełnienia wymagań przepisów prawnych.

7. Dane osobowe Uzytkownika mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane, podmiotom przetwarzającym dane w celach prowadzenia księgowości lub windykacji należności – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Dane osobowe Użytkownika bez wyraźnej zgody nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Dane osobowe zostaną udostępnione na żądanie organów państwowych, a w szczególności Sądów, Prokuratur, Policji, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i innych.

8. Okres przechowywania danych osobowych Użytkownika odpowiada okresowi trwania relacji biznesowych. Po tym okresie dane zostaną zanonimizowane. W celach ewentualnego dochodzenia roszczeń, dowodowych oraz rozpatrywania skarg i wniosków oraz reklamacji dane osobowe w ograniczonym zakresie przechowywane są przez okres odpowiadający możliwości skorzystania z w/w środków nie dłużej jednakże niż przez okres 5 lat. Po tym okresie dane zostają usunięte ze zbioru administratora. Chema przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu jeżeli Użytkownik zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych w tych celach.

9. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych Uzytkownika, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Jego danych osobowych. W szczególności Użytkownikowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest zgoda, ma on prawo jej wycofania. Zgodę można odwołać w każdym czasie wysyłając e mail na marketing@chema.rzeszow.pl albo pismo na adres Chema-Elektromet ul. Przemysłowa 9, 35-105 Rzeszów.

10. Korzystając z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych, które są jego integralną częścią. Nieodłącznym elementem Serwisu są np. banery reklamowe, na których Chema może promować swoje usługi i produkty bądź inne treści o charakterze reklamowym.

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio właściwe przepisy prawa.

12. Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji w Serwisie.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze smartfonie czy innym urządzeniu , zwanym dalej „Urządzeniem końcowym”, które pozwalają zapamiętać przepływ informacji między serwisem internetowymi i przeglądarką. Spełniają one szereg funkcji, które mają wpływ na wygodę przeglądania stron internetowych. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies służą do obserwacji zachowań Użytkownika na stronie internetowej, dzięki czemu możemy ułatwić mu poruszanie się po stronie internetowej. Służą również do zapamiętywania preferencji Użytkownika, co może być wykorzystywane przy wyświetlaniu mu odpowiednio dopasowanych treści redakcyjnych. Dane podane przez Użytkownika, lub zbierane automatycznie wykorzystuje się w celu: a. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu, b. monitorowania stanu sesji, c. dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji Użytkownika, d. analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń Serwisu.

3. W ramach serwisu www.atopigo.pl, zwanego dalej „Serwisem” stosowane są następujące pliki:

a. Cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania stron Serwisu, umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie.
b. Cookies trwałych – pozostają na Urządzeniu końcowym po odwiedzeniu Serwisu, co oznacza, że witryna może zapamiętać ustawienia użytkownika, kiedy odwiedza Serwis. Dzięki temu strona staje się dla Użytkownika łatwiejsza w nawigacji i zapamiętuje jego preferencje. Tego rodzaju plilki przechowywane są w Urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies bądź do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
c. Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają między innymi określenie preferencji Użytkownika i tym samym wyświetlanie mu odpowiednich reklam na stronach partnerów zewnętrznych. Służą również do pomiaru ruchu na danej stronie internetowej.

4. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych umożliwia zapisywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Aby zablokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika, należy dokonać stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Zmiana ustawień przeglądarki może jednak spowodować ograniczenia w funkcjonowaniu strony i korzystaniu z jej zasobów.

5. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Serwisu automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies oraz pliki cookies do następujących dostawców: Google Analytics, Facebook, HotJar, Megiteam oraz mogą być zapisywane w logach serwera.

6. Korzystając z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie plików cookies na jego komputerze / innym urządzeniu końcowym w celach określonych w niniejszej polityce cookies.

  1.  

Skontaktuj się z nami

zadzwoń: +48 17 854 93 69

  1. kontakt
  2. sklep

×

Informujemy, że używamy plików cookies w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z wszystkich funkcjonalności oraz tworzenia anonimowych statystyk serwisu.
Oznacza to, że każdy ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies.

Prosimy także o zapoznanie się z polityką prywatności, która zawiera wszystkie szczegółowe informacje z zakresu przetwarzania danych osobowych.
Zamknięcie komunikatu i/lub dalsze korzystanie z serwisu oznaczać będzie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie polityką prywatności.

×