Nowa formulacja w leczeniu uzupełniającym atopowego zapalenia skóry – podchloryn sodu. Opis przypadków

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją Zespołu Naukowo-Leczniczego „Iwolang”, Dermatologiczne Centrum Uzdrowiskowe w Iwoniczu-Zdroju: lek. Anna Rajchel, prof. dr hab. n med. Andrzej Langner.

Pobierz dokument PDF:

Nowa formulacja w leczeniu uzupełniającym atopowego zapalenia skóry – podchloryn sodu. Opis przypadków

STRESZCZENIE:

Wprowadzenie:

Atopowe zapalenie skóry (AZS) dotyczy ok. 18% populacji dziecięcej. W etiopatogenezie AZS odgrywają rolę czynniki genetyczne, immunologiczne i środowiskowe. Zaburzenia w prawidłowym funkcjonowaniu warstwy ochronnej skóry sprzyjają nadkażeniom bakteryjnym, wirusowym i grzybiczym. Działanie antyseptyczne i oczyszczające podchlorynu sodu (używanego już wcześniej w leczeniu ran i oparzeń) było punktem wyjścia do zastosowania tej substancji w terapii nadkażeń zmian atopowych.

Opis przypadków:

W artykule przedstawiono dwa przypadki pacjentek z AZS z nasilonym zliszajcowaceniem. Do klasycznego leczenia dołączono kąpiele w roztworze podchlorynu sodu. W obu przypadkach praktycznie uzyskano całkowite ustąpienie zmian. Profilaktycznie kąpiele są stosowane u obu dziewczynek raz w tygodniu.

Podsumowanie:

Zdaniem autorów kąpiele w podchlorynie sodu pełnią cenną funkcję w leczeniu i zapobieganiu nawrotom AZS.